Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

TOT Spa Product

AORA CHROME BOND

AORA CHROME BOND

Giá thông thường $6.00 USD
Giá thông thường Giá ưu đãi $6.00 USD
Giảm giá Đã bán hết

CHROME BOND - Designed as a Liquid polymer base. - Create a smooth and even surface for liquid polymer. - Melt AORA Liquid Polymer, illuminated Chrome and Rainbow Hologram. - Let AORA Liquid Polymer, illuminated Chrome and Rainbow Hologram stay long lasting. - Soak-able

Xem toàn bộ chi tiết