Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

TOT Spa Product

ÔNG. THANH PUMI

ÔNG. THANH PUMI

Giá thông thường $20.00 USD
Giá thông thường Giá ưu đãi $20.00 USD
Giảm giá Đã bán hết
DIRECTIONS: Apply a little soap and warm water on callus. Use LAVENDER side to remove callus on feet. Gently rub PURPLE side on feet and smooth skin to a soft, silky finish. Rinse PUMICE BAR under hot water after each use.
Xem toàn bộ chi tiết