Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 2

TOT Spa Product

CUỘN SÁP KHÔNG DỆT CỦA PINKY

CUỘN SÁP KHÔNG DỆT CỦA PINKY

Giá thông thường $12.00 USD
Giá thông thường Giá ưu đãi $12.00 USD
Giảm giá Đã bán hết
SỐ LƯỢNG
KÍCH CỠ
• Affordable & Economical
• Use with All Waxes
• Cut to Any Length
• Textile NOT Paper
• No Bleed Through
• Excellent Adhesiveness
• Strong & Durable
• Won't Shred or Tear
• Soft, Not Stiff
• More Comfortable
• Flexible for Precision
• Made in the USA
Xem toàn bộ chi tiết